top of page

 

Palliatieve massage

Palliatieve massage is één van de mooiste massagevormen die ik ooit ben tegengekomen. 

Het doel van deze massage is contact maken met de zorgvrager, je aanwezigheid en betrokkenheid tonen door hele zachte, warme en liefdevolle aanrakingen. 

De massage zorgt voor comfort en heeft een positief effect op het welbevinden van de zorgvrager. Palliatieve massage is een waardevolle aanvulling bij terminale zorg en stervensbegeleiding. 

 

Op het eerste kennismakingsgesprek is het belangrijk dat de zorgvrager aangeeft wat hij of zij fijn vindt. Indien dit niet meer mogelijk is vraag ik aan de naasten van de zorgvrager om mij een beeld te schetsen van de persoonlijkheid van de zorgvrager. 

Er wordt rekening gehouden met geuren en geluid, wat vindt de zorgvrager aangenaam en wat niet?

 

De palliatieve massage staat volledig in het teken van de zorgvrager en zijn naasten, de naasten zijn dus zeker welkom tijdens de massage.

 

 Palliatieve massage is vrij nieuw in België en nog vrij onbekend, ik sta u graag te woord indien u meer informatie wenst over dit onderwerp.

bottom of page